Soutěž o produkty ByLuci

Zasoutěžte si s námi o produkty od ByLuci v hodnotě 1 200 Kč dle vlastního výběru! ♥ 

1) Pořadatel soutěže (dále jen „Pořadatel“)
- pořadatelem soutěže je firma ARTSFABRICA s.r.o. (IČ 27659321) ve spolupráci s firmou MAVI s.r.o. (IČ 06178235)
 
2) Účastník soutěže (dále jen „Účastník“)
- účastníkem soutěže se může stát každá fyzická a svépravná osoba s trvalým pobytem a doručovací adresou v rámci ČR nebo SK ve věku minimálně 18 let
- pro účast v soutěži musí Účastník:

• zveřejnit svůj komentář, který splňuje pravidla soutěže, pod soutěžní příspěvek na Facebooku nebo Instagramu (dle svého výběru),

• jestliže Účastník vloží svůj komentář pod soutěžní příspěvek na Facebooku, musí dát „To se mi líbí“ stránkám Hand made by Luci (@handmadebyluciofficial) a Mimijo.cz (@mimijo.cz); jestliže Účastník vloží svůj komentář pod soutěžní příspěvek na Instagramu, musí dát „Sledování“ profilům @hand_made_by_luci a @mimijo.cz
- jestliže si účastník účast v soutěži rozmyslí, odstoupit ze soutěže může odstraněním svého komentáře nebo kontaktováním Pořadatele prostřednictvím e-mailu info@byluci.cz, kde uvede přání ze soutěže odstoupit
- účastí v soutěži dává Účastník Pořadateli najevo, že si přečetl úplná pravidla soutěže, souhlasí s nimi a bude je pravidelně kontrolovat po dobu konání soutěže pro případ, že by Pořadatel pravidla upravil

- Účastník soutěže se zavazuje, že bude kontrolovat komentáře pod soutěžními příspěvky tak, aby v případě, že se stane Výhercem, včas věděl, že se Výhercem stal a má Pořadateli poskytnout své osobní údaje nejpozději do data uvedeného níže;

 

3) Trvání soutěže

- příjem soutěžních komentářů trvá od 15. do 21. 2. 2021

- další důležité termíny jsou stanoveny níže v těchto podmínkách soutěže

 

4) Výherce
- Výhercem se může stát Účastník, který splní pravidla soutěže a jehož soutěžní komentář bude vyhlášen jako výherní
- výherní komentář vybírá porota; porotou jsou zaměstnanci firmy Artsfabrica s.r.o.
- Výherce může být pouze 1 a bude vybírán v rámci všech soutěžních komentářů na Facebooku i Instagramu
- Výherce bude vyhlášen na obou sociálních sítích v komentářích pod soutěžními příspěvky; Pořadatel nemusí Výherce dodatečně kontaktovat a upozorňovat na výhru a považuje za dostatečné vyhlášení Výherce s komentářích pod soutěžními příspěvky

- Výherce bude vyhlášen nejpozději 24. 2. 2021 ve 12:00
- Výherce je povinen nejpozději do 1. 3. 2021 poskytnout pořadateli své osobní údaje nutné pro bezproblémové doručení výhry a pro možnost pozdějšího kontaktování výherce ve věcech souvisejících se soutěží (viz bod Zpracování osobních údajů; dále jen „osobní údaje“); osobní údaje má Výherce zaslat Pořadateli na adresu elektronické pošty sales@mimijo.cz, pokud se s Pořadatelem nedohodne jinak

- jestliže Výherce své osobní údaje neposkytně Pořadateli ve stanoveném termínu, výhra propadá ve prospěch Pořadatele; Pořadatel nemusí na vypršení stanoveného termínu Výherce upozorňovat

- jestliže Výherce výhru odmítne, výhra propadne ve prospěch Pořadatele

- jetliže Pořadatel nabude podezření, že Výherce k získání výhry využil nekalé či podvodné praktiky, může Pořadatel odmítnout Výherci předat výhru a výhra tak propadne ve prospěch Pořadatele


5) Soutěžní komentář

- každý Účastník může zveřejnit pouze 1 soutěžní komentář; jestliže soutěžních komentářů zveřejní více, bude do soutěže zařazen pouze první zveřejněný komentář

- v soutěžním komentáři Účastník pro úspěšnou účast v soutěži musí napsat právě jednu odpověď dle zadání: „Co naposledy vás přivedlo k myšlence, že mít děťátko opravdu stojí za to?"
- soutěžní komentáře mohou Účastníci pod soutěžní příspěvky vkládat do 21. 2. 2021; později přidané komentáře nebudou do soutěže zařazeny

- soutěžní komentáře mohou být upravovány do 21. 2. 2021; na pozdější úpravy soutěžních komentářů nebude brán zřetel a v potaz bude brána úprava provedená nejpozději ve stanoveném termínu; 

- jestliže více Účastníků v komentáři uvede stejný název filmu či seriálu, do výběru Výherce bude zařazen pouze první zveřejněný komentář obsahující tento název

 

6) Výhra
- výhru tvoří dárkový poukaz pro nákup na e-shopu mimijo.cz v hodnotě 1 200 Kč
- nelze požadovat proplacení výhry v podobě finančních prostředků a nelze požadovat ani výměnu výhry za jiný produkt apod.
- dárkový poukaz je platný 1 rok od odeslání výhry na adresu elektronické pošty Výherce; jestliže Výherce dárkový poukaz ve stanoveném termínu nevyužije, nelze požadovat jeho proplacení, prodloužení platnosti nebo jinou náhradu výhry

- Pořadatel může v průběhu soutěže změnit podobu výhry; nová podoba výhry však bude obdobné hodnoty jako výhra původní

 

7) Doručení výhry
- jestli-že Výherce poskytne Pořadateli ve stanoveném termínu své osobní údaje, Pořadatel doručí výherci výhru nejpozději do 5. 3. 2021 na adresu elektronické pošty poskytnutou Výhercem

- Pořadatel nezodpovídá za případné technické potíže vzniklé během doručování výhry vlivem třetích stran či vyšší moci apod., především pak za technické potíže vzniklé na straně Výherce (např. plná schránka elektronické pošty apod.); pokud takové technické potíže vzniknou, pořadatel nemusí opakovat pokus o doručení výhry Výherci a v takovém případě výhra propadne ve prospěch Pořadatele; pokud vzniknou technické potíže na straně Pořadatele, doručí Pořadatel výhru bez odkladu po vyřešení technických potíží

- za doručení výhry odpovídá firma MAVI s.r.o. (IČ 06178235)

 

8) Zpracování osobních údajů
Účastí v soutěži souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště (příp. doručovací adresa, jestli-že se liší od adresy trvalého bydliště), e-mailová adresa a telefonní číslo. Vaše jméno a příjmení, příp. uživatelské jméno na Facebooku či Instagramu, může být použito při vyhlašování výherce soutěže v komentářích pod soutěžními příspěvky. Vaše ostatní osobní údaje budou použity k doručení výhry a budou uchovány nejdéle po dobu dvou let především za účelem případné nutnosti kontaktování ve věcech souvisejících se soutěží, mohou však být využity také pro marketingové účely Pořadatele. 
Souhlas se zpracováním vašich osobních údajů můžete kdykoliv zrušit a v případě změny vašich osobních údajů je můžete měnit. O odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo o přání změnit své osobní údaje v systému Pořadatele informujte Pořadatele písemně na doručovací adresu Pořadatele.
Vaše osobní údaje budou zpracovány pouze Pořadatelem a nebudou poskytnuty třetím stranám.

 

9) Další ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv bez náhrady i předchozího upozornění pozastavit, odložit či zrušit. Výhra je nenárokovatelná. Vyhrazuje si taktéž právo na úpravu, změnu či doplnění pravidel soutěže. Případné úpravy pravidel soutěže budou v příspěvku obsahujícím úplná pravidla soutěže zvýrazněny červeně, pořadatel však nemusí o změně pravidel Účastníky nijak informovat.